PROJEKT ESPeViJiM

Ekološko sadno peneče vino iz jabolk in malin

Ker je ena izmed naših vizij promocija in razvoj kmetijstva ter kmetijskih proizvodov in ker smo neizpodbitni oboževalci jabolk in jabolčnih izdelkov, smo se odločili združiti tradicijo z znanjem in razvojem. Sodelujemo v partnerskem projektu za pilotsko proizvodnjo novega proizvoda. Več o projektu:

Naslov projekta: Ekološko sadno peneče vino iz jabolk in malin (akronim ESPeViJiM)

Čas trajanja projekta: 36 mesecev (5.11.2019 – 5.11.2022)

Projektni partnerji:

Vir financiranja: 

Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in iz proračuna Republike Slovenije. Projekt je del podukrepa 16.2 Razvoja novih proizvodnih praks, procesov in tehnologij Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (PRP 2014-2020), ki ga izvaja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Povzetek projekta: Trenutno stanje na področju kmetijstva in natančneje sadjarstva potrebuje spodbudo na področju večjega izkoriščanja proizvodnega potenciala sadja (predvsem ekološkega), usposobljenosti za predelavo in pridelavo novih proizvodov povečanje dodane vrednosti sadja ter s tem povečanje tržne usmerjenosti.

V Sloveniji že proizvajamo sadna vina, vendar se ta niso komercialno razširila na trg. Trenutno je na slovenskem trgu v porastu zanimanje za jabolčno peneče vino ali s tujko cider-jem (nekateri ciderji v tujini vsebujejo sadne dodatke, največkrat jagodičevje). V tujini, predvsem Angliji, Franciji, Španiji, Novi Zelandiji, Združenih državah, Kanadi, v skandinavskih državah, pa tudi Nemčiji, Avstriji in Švici, predstavlja cider oziroma jabolčno peneče vino pomemben trg na področju penečih vin. Glede trga pa cider sega tudi na področje obrtniških piv. V Angliji predelajo tudi do 45% vseh svojih jabolk v jabolčno vino (200.000 ton), v celotni Evropi pa se predela v jabolčno vino okrog 9% vseh pridelanih jabolk. Pridelava sadnih vin zahteva znanja, ki v Sloveniji še niso splošno razširjena ali pa jih sploh ni.

Projekt bo trajal tri leta. Združili bomo znanje slovenskih enologov ter slovenskih pridelovalcev sadja, tako ekološke kot intenzivne pridelave. Po znanje bomo segli tudi v tujino. Razvili bomo nov kmetijski produkt – ekološko sadno peneče vino iz jabolk in malin, se podučili o samem postopku proizvodnje in ga testirali na dveh kmetijskih gospodarstvih. V okviru izvedljivosti prenosa razvitih rešitev v prakso bomo pripravili splošna navodila in smernice za predelavo sadnega penečega vina iz jabolk in malin ter rezultate projekta širili med kmetijska gospodarstva ter ostale zainteresirane za peneča sadna vina ter produkte ekološkega sadja.

Na ta način bomo spodbudili vlaganja v ekološko kmetijstvo, predelavo, razvoj in trženje kmetijskih ekoloških proizvodov. Kot dve kmetijski gospodarstvi, kjer so gonilna sila mladi, vidimo prednost projekta tudi v spodbujanju mladih k kmetijstvu, širjenju znanj in proizvajanju novih produktov, pa tudi k povečanju poznavanja sadnih penečih vin med kmeti, ostalimi porabniki, predvsem pa med mladimi.

Cilji projekta:

 • Cilj: Razvoj ekološkega sadnega penečega vina iz jabolk in malin ter s tem spodbujanje vlaganj v ekološko kmetijstvo, predelavo, razvoj in trženje kmetijskih proizvodov
 • Namen razvoja produkta: povečanje izkoristka sadja, predvsem sadja druge klase in povečanje tržnega potenciala kmetijskih gospodarstev.
 • Namen razvoja produkta: spodbuditi vlaganja v ekološko kmetijstvo, predelavo, razvoj in trženje kmetijskih ekoloških proizvodov.

Z rezultatom, ki bo plod pilotnega projekta bomo bistveno pripomogli k razumevanju postopka proizvodnje penečega sadnega vina, natančneje iz jabolk in malin, ki zorita ob bistveno drugačnih obdobjih v letu ter imata bistveno drugačno vsebnost sestavin kot na primer grozdje. Poudarek projekta bo tudi na prenosu znanja v prakso in razširjanju rezultatov projekta.

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

 • Izobraževanja v tujini
 • Izmenjava in prenos znanja v Sloveniji
 • Testiranje prototipa in njegovo izboljševanje
 • Diseminacija in prezentacija rezultatov sadjarjem in javnosti

Pričakovani rezultati operacije:

 • Nov proizvod: ekološko sadno peneče vino iz jabolk in malin.
 • Splošna navodila in smernice za predelavo sadnega penečega vina iz jabolk in malin.
 • Povečanje zanimanja za ekološko kmetijstvo in njegovih proizvodov.
 • Povečanje poznavanja sadnih penečih vin med kmeti.
 • Povečanje zanimanja za predelavo, razvoj in trženje kmetijskih proizvodov
 • Povečanje poznavanja sadnih penečih vin med porabniki.
 • Spodbujanju mladih k kmetijstvu z vzgledom.

Priročnik z rezultati projekta:

V sklopu projekta je nastala publikacija (Priročnik z rezultati projekta ESPeViJiM) z rezultati projekta, z osnovnimi navodili, smernicami in dodatnim znanjem za pridelavo novega produkta, ki je javno dostopen na zgornji povezavi.

Video z rezultati projekta:

Analiza izvedljivosti prenosa nove rešitve v prakso:

V sklopu projekta je bila izvedena analiza izvedljivosti prenosa nove rešitve pilotnega projekta Ekološko sadno peneče vino iz jabolk in malin (ESPeViJiM) v prakso, ki je dostopna tukaj.

Ostale povezave: