Pilotna alkoholna pijača z uporabo haskap jagod (PA-HAS)

NAZIV PILOTNEGA PROJEKTA:
Pilotna alkoholna pijača z uporabo haskap jagod (akronim PA-HAS)

PARTNERJI:

TRAJANJE:   11.12. 2023 – 11.12. 2024 

FINANCIRANJE: Projekt je financiran s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije. Projekt je bil odobren kot pilotni projekt v okviru ukrepa M16 – Sodelovanja: podukrep 16.2. Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020, ki ga vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

POVZETEK PROJEKTA:

Približno 10 let nazaj so posamezniki v Sloveniji zasadili prve nasade haskap jagode. V letu 2022 je bilo v Sloveniji okoli 100 ha nasadov haskapa, od tega jih je večina že v polni rodnosti in z ekološkim certifikatom. V Sloveniji so pridelovalci sadili različne sorte, ene bolj primerne za sveže uživanje, druge za predelavo. Potrošniki plodove te nove rastlinske vrste pri nas slabše poznajo, zato so se pridelovalci pretekla leta soočali z viški, ki jih niso uspeli prodati. Iz strani pridelovalcev in članov društva pridelovalcev haskap jagod je tako prišla pobuda, da skupaj z strokovnjaki in svetovalci raziščemo možnosti  za različno predelavo haskap jagod. Tako je namen projekta razširiti nabor produktov, ki so predelani iz haskap jagod.

V sklopu projekta bomo v realnih pogojih preverili možnost izdelave novega produkta – alkoholne pijače (sadnega vina) z uporabo haskap jagod. Analizirali bomo primernost sort tega jagodičevja in različnih tehnologij pridelave novega produkta, ki bi bila realno prenosljive v prakso. Izvedli bomo usposabljanje za kmetijska gospodarstva in praktične preizkuse prenosa rešitve v prakso na štirih partnerskih kmetijskih gospodarstvih ter pripravili navodila in smernice za pripravo novega produkta.

Vso pridobljeno znanje, rezultate in izkušnje bomo primerno širili tako med pridelovalce haskap jagod in drugega sadja, kot med ostale kmetije in populacijo, ki bi jih nov produkt uspel zanimati. S tem bomo tudi pripomogli k prepoznavnosti haskap jagod med potencialnimi novimi porabniki. Izvedli bomo vsaj tri demonstracije pridobljenega znanja na partnerskih kmetijah, natisnili publikacijo z rezultati in pridobljenim projektnim znanjem, ustvarili bomo avdio-video posnetek s to vsebino, izvedli bomo predavanja za kmetijska gospodarstva ter za kmetijske strokovnjake, rezultate projekta bomo širili na javnem zaključnem dogodku projekta ter preko različnih komunikacijskih sredstev, kot so tiskan medij, navadna pošta, e-pošta, splet, družbena omrežja in podobno.

SPLOŠEN CILJ PROJEKTA:

Razvoj sadnega vina z uporabo haskap jagod ter s tem spodbujanje vlaganj v predelavo, dodano vrednost, razvoj in trženje kmetijskih proizvodov in v dodatno ponudbo predelanega proizvoda iz haskap jagod.

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

 • Priprava prototipov za nov produkt,
 • analiza karakteristik različnih sort haskap jagod,
 • priprava, usposabljanje in izvedba praktičnih preizkusov na štirih kmetijah ter zbiranje podatkov oziroma izkušenj partnerskih kmetijskih gospodarstev,
 • s potekom, pridobljenimi znanji in rezultati praktičnih preizkušanj seznanjati ne-partnerska kmetijska gospodarstva, stroko in širšo javnost
 • oblikovati navodila in smernice za izvedbo novega produkta z rezultati projekta ter
 • primerno širiti pridobljena znanja in rezultate projekta.

PRIČAKOVANI KLJUČNI REZULTATI

 • Nov proizvod: sadno vino z uporabo haskap jagod.
 • Izvedba 4 praktičnih preizkusov novega produkta pri 4 kmetijskih gospodarstvih.
 • Splošna navodila in smernice za pridelavo sadnega vina z uporabo haskap jagod.
 • Povečanje poznavanja haskap jagode in posledično boljše tržne možnosti za pridelovalce jagod.
 • Povečanje zanimanja za predelavo, razvoj in trženje kmetijskih proizvodov med kmetijskimi gospodarstvi.

OSTALE POVEZAVE: