Projekt PSSJP

PSSJP – Preizkušanje specialnih sort jabolk za predelavo

PARTNERJI:

TRAJANJE:   30.11. 2020 – 30.11. 2023 

VREDNOST  projekta in višina financiranja:  44.997,49 €

Projekt je financiran s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.

POVZETEK:

Trenutno stanje na področju sadjarstva potrebuje spodbudo na področju večjih možnosti ter usposobljenosti za predelavo in proizvodnjo novih proizvodov, povečanje dodane vrednosti sadja s predelavo, tržne fleksibilnost (kot je raznolikost produktov) ter s tem povečanje tržne usmerjenosti. Nove, odpornejše sorte jabolk, ki so namenjene izključno predelavi, predstavljajo neizkoriščen potencial, ki ga v drugih državah pridno izkoriščajo. Anglija, Francija, Irska in Belgija pridelajo okvirno 485.000 ton jabolk, ki so specifične za pridelavo jabolčnega vina oziroma jabolčnika, ki je v tujini bolj znan kot »cider« (fermentirana alkoholna pijača iz jabolk). Jabolčno vino je v Sloveniji prisotno že stoletja, vendar je večinoma ostalo le v kleteh sadjarjev. Tako kot nihče ne dela vina iz namiznega grozdja, tako bi morali tudi za dvig kvalitete jabolčnega vina poskrbeti z primernimi jabolki za predelavo na slovenskem ozemlju. V tujini obstaja celoten asortima sort žlahtnih jabolk, ki jih gojijo za izborno in kakovostno pridelavo jabolčnega vina.

Projekt spodbuja in omogoča boljši izkoristek zgoraj opisanega neizkoriščenega potenciala za slovenskega sadjarja. V slovenski prostor bomo s projektom vpeljali možnost uporabe preverjenih novih sort jablan, ki so drugod po svetu poznane kot »cider« jablane in se uporabljajo izključno za pridelavo jabolk za predelavo (niso za namizno uporabo, so po večini pretrpke). S specializacijo pridelave in predelave bomo dvignili kvaliteto določenih kmetijskih izdelkov. Tovrstne sorte, ki se uporabljajo v tujini, je potrebno testirati za naše podnebje, ekološko pridelavo ter za prilagojenost na podnebne spremembe. S preizkušanjem in opisom teh izbranih specifičnih sort, bo slovenski sadjar pridobil možnost za popolnoma novo tržišče v Sloveniji in tujini. Z delno preusmeritvijo na pridelavo jabolk za predelavo, si bo slovenski sadjar zagotovil večji in bolj stabilen pridelek, nove tržne niše in morebiten razvoj novih produktov iz svojega pridelka in s tem dodane vrednosti drugi klasi jabolk.

Partnerstvo je sestavljeno iz Kmetijskega inštituta Slovenije, ki je poglobljen ekspert za introdukcijo sort in za že uveljavljene sadne sorte v Sloveniji, ter iz dveh kmetijskih gospodarstev, ki se s sadjarstvom že dolgoletno ukvarjata. Testiranje sort se bo dogajalo na Sadjarski kmetiji Pečar in Ekološki kmetiji Mahne, pod strokovnim vodstvom Kmetijskega inštituta Slovenije.

Tematika projekta:

Povezovanje razvojnih odločitev na kmetiji z naravovarstvenimi in okoljskimi vsebinami

SPLOŠEN CILJ:

Introdukcija novih specializiranih sort jabolk za predelavo v jabolčnik (»cider«) primerne za lokalne (slovenske) razmere in podnebje ter s tem spodbujanje vlaganj v ekološko sadjarstvo, predelavo, čim večji izkoristek pridelka, razvoj in trženje kmetijskih proizvodov.

PRIČAKOVANI KLJUČNI REZULTATI

  • Popis in primerna interpretacija lastnosti novih specialni sort jablan, ki so primerne izključno za predelavo, za naše podnebne razmere, ekološko pridelavo in naše okolje (in se trenutno uporabljajo le v tujini)
  • Dve manjši preizkusni zasaditvi / nasada novih specialnih sort jablan, ki so namenjene izključno za predelavo
  • Diseminacija rezultatov: Večje poznavanje novih sort jablan ter povečanje zanimanja za nov način pridelave in predelave jabolk.
  • Diseminacija rezultatov: Povečanje zanimanja za sadike, ki so bolj prilagojene na podnebne spremembe, za proizvajanje dodane vrednosti sadjarjev, za večjo konkurenčnost in trženje kmetijskih proizvodov.

Druge povezave: