Ukrep 13: Plačila območjem z naravnimi in ali drugimi posebnimi omejitvami

Smo del aktivnosti z nazivom “Plačila območjem z naravnimi in ali drugimi posebnimi omejitvami” (ukrep 13).

Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

Aktivnost je sofinancirana s strani Evropske  unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.


Ostale povezave: