Striženje

Trenutno poteka zimska rez, eno najpomembnejših opravil v sadovnjaku.

S striženjem poskrbimo za primerno količino brstov, primerno osvetlitev plodov, primerno rast in zdravje jablan.